Home Materiaal Webwinkel Boeken Groeien in geloof Een jaar van Gods BarmhartigheidEen jaar van Gods Barmhartigheid
Bekijk grote afbeelding


Een jaar van Gods Barmhartigheid


Het boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door pastoor Jeroen Smit enHelen  Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.

Zij besloten een boekje te maken met voor elke dag van het jaar een citaat over Gods barm­har­tig­heid. Beginnend met St.-Augustinus wordt dagelijks de heilige van de maand aange­haald over het thema barm­har­tig­heid. Bewust is gekozen voor twaalf heiligen door de eeuwen heen, om te bena­drukken dat het thema altijd een grote rol heeft gespeeld.

Dit boekje is een gezamen­lijke uitgave van het Katkoliek Alpha Centrum, Stichting De Boog en Betsaida.


(artikelnummer: 978 906257 049 2)

€ 9,75