Info & Advies

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
06 - 220 40 533

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent / Kerst 2018

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Thema Pasen - Pinksteren

Betekenis van de Paastijd

(Liturgische kleur: wit)

Grootste feest

Na veertig dagen van inkeer en bezinning wordt het grote Paasfeest uitbundig gevierd.

Het christelijke feest bij uitstek. Het grote Paasfeest begint in de Paaswake. Dit is een viering die gehouden wordt in de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag. Een indrukwekkende viering waar kinderen ook best meegenomen kunnen worden om deze rijke liturgie mee te beleven.

Paaswake - lichtprocessieVolgens een zeer oud gebruik wordt deze nacht wakend doorgebracht. Daarmee geven wij te kennen dat wij de lamp van ons geloof brandend willen houden, net zoals mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Als Hij hen bij zijn komst wakker zal vinden, zal Hij hen uitnodigen om aan zijn tafel plaats te nemen.

Deze bijzondere viering bestaat uit vier delen:

  • Plechtige opening met lichtritus; De zegening van het vuur, waaraan de Paaskaars wordt ontstoken.
  • Dienst van het Woord; belangrijke lezingen uit de heilsgeschiedenis worden gelezen, het Gloria wordt weer gezongen en het Paasevangelie wordt gelezen.
  • Viering van het Doopsel; het doopwater voor het komende jaar wordt gezegend. Eventueel kan er een doop plaatsvinden. Allen worden in deze Paasnacht uitgenodigd hun eigen doopbeloften te hernieuwen.
  • Dienst van de Eucharistie.

Rijke symboliek

Het vuur en de Paaskaars symboliseren Christus, ons licht. Het water is een symbool voor de leven-gevende en zonden-vergevende (zuiverende) kracht van Christus. De klokken luiden als het Gloria weer wordt gezongen, want Christus is opgestaan!

De Verrijzenis van Christus is zo'n geweldige gebeurtenis, dat je aan een dag niet genoeg hebt om het te vieren. Het Hoogfeest van Pasen duurt acht dagen (Paasoctaaf). De Paastijd duurt vijftig dagen. Zoals zoveel getallen in de Bijbel, heeft ook het getal vijftig een bijzondere betekenis. Het is eigenlijk een volmaakt getal (zeven maal zeven plus een). Het getal wil zeggen: hier komt iets tot vervulling en dat is reden tot vreugde! Zo kenden de Joden iedere vijftig jaar een jubeljaar. Het was het vijftigste jaar van de verbouwing van een akker. De velden moesten dan onbebouwd blijven, schulden werden kwijtgescholden, de slaven kregen hun vrijheid terug en bepaalde bezittingen moesten weer terug worden gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. (zie Lev. 25, 8-55).

In de feestelijke Paastijd is het kazuifel van de priester wit, wit is ook de kleur van de Verrijzenis.

PinksterenVijftigdagentijd

Vijftig dagen na het Paschafeest (het feest van de uittocht uit Egypte) vierde Israel het Wekenfeest. Het was een vrolijk feest, men dankte God voor de tarweoogst. (Deut.16,9-12) Tijdens dit feest ontvingen de leerlingen van Jezus de Kracht van Gods Geest. Zo werd dit feest ons Pinksterfeest. (In het woord Pinksteren, in het Grieks Pentekoste zit ook weer het getal vijftig, de vijftigste dag na Pasen).

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is eigenlijk een groot feest. Een tijd waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft en bij ons is, tot aan de voltooiing van de wereld!

Heel belangrijk in deze periode is het bijbelboek De Handelingen der Apostelen. Dit boek zou als ondertitel kunnen hebben: De Blijde Boodschap van Jezus Christus gaat de wereld door. Lucas vertelt hoe de jonge Kerk van Christus zich steeds verder uitbreidt, tegen de verdrukking in. De apostelen en vooral ook de nieuwe apostel Paulus, maken de opdracht waar die Christus aan zijn leerlingen heeft gegeven: "Jullie zullen Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan het uiteinde der aarde."(Hand.1,8). Alle eerste lezingen in deze tijd zijn genomen uit deze Handelingen der Apostelen.

Alleluia!Alleluia

In deze tijd klinkt weer de vreugdekreet die in zoveel talen hetzelfde is: Alleluia!

Gedurende de hele Veertigdagentijd is het Alleluia achterwege gebleven.