Info & Advies

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
06 - 220 40 533

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent / Kerst 2018

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Advies Vieringen Adventsviering

Vieringen met kinderen

Gebedsviering

Klik hier voor een Word document met een gebedsviering rondom het schoenendoosproject.

1e zondag van de Advent

Op de eerste zondag van de Advent kunt u alle kinderen uitnodigen om naar de Eucharistieviering te komen. Vraag hen om hun zelfgemaakte adventskrans(je) mee te nemen. Aan het begin van de viering worden alle kinderen met hun adventskransjes naar voren geroepen. De priester spreekt eerst met hen over de betekenis van de Advent en de Adventskrans. De priester bidt vervolgens het volgende zegengebed:

Eeuwige God,
Gij laat ons, mensen, niet alleen
bij ons zoeken naar leven en vreugde.
Daarom keren wij ons
bij het begin van deze Advent tot U,
op wie geheel onze hoop gevestigd is.
Wij bidden U:
zegen deze krans(en) en deze kaarsen.
Zij zijn een teken
dat Gij de Heer zijt van eeuwigheid
aan wie ook de toekomstige tijd toebehoort.
Zij zijn een teken van leven,
dat wij van U verwachten;
een teken ook
dat Gij het licht zijt,
dat schijnt in de duisternis.
Laat onze liefde toenemen
en laat ons met nieuwe toeleg
op zoek gaan naar U.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

De priester zegent de kransjes met wijwater. Laat daarna een kind de eerste kaars op de Adventskrans in de kerk ontsteken. Hierna kunnen de kinderen naar hun eigen kinderwoorddienst gaan.


Gedichtje Het aansteekkaarsje op de adventskrans

Oo wat is het donker
en somber om ons heen
zeiden de vier kaarsjes
hè jongens wat gemeen.

Wij willen zo graag branden
want licht maakt mensen blij
maar waar zijn nu die handen
met dat vlammetje voor mij?

Voor mij?

Ik wil het eerste branden
riep toen ineens een kaars.
nee riep meteen de ander,
lap dat maar aan je laars!

En ook het derde kaarsje
ging als een beest te keer
Ik Ik klonk het toen hevig
Maar de vierde riep “O Heer!”
“Ik kom!” zei een stem van boven
en langzaam werd het licht,
“Je mag het echt geloven,
zijn de lontjes opgericht?”

Oo jee, dat waren ze vergeten
door al die dommigheid.
Het kwam ook door het duister.
Wat hadden ze een spijt.

Vlug strekten zij hun lontjes
en hielpen toen elkaar
om klaar te zijn voor het wonder.
“Jij mag wel eerst,hoor, hier kom maar!”

Daar kwam het aanmaakkaarsje
in vuur en vlam ging het voor;
“Nu ben jij het eerste kaarsje
Geef het licht van Mij maar door.”

Nu was het niet meer donker
aan hun voet een groene krans
De wereld is weer vol met hoop
maakt blij een rondedans!


(gemaakt door Toon vd Heereveld)

3e of 4e zondag van de Advent

Paus Paulus VI heeft het gebruik ingesteld dat de beeldjes van het Jezus-Kind voor de kerstkribben worden gezegend. Dit kan gebeuren op de derde of vierde zondag van de Advent. In Rome worden voor deze zegening kinderen uit alle parochies van de stad uitgenodigd bij de Sint Pieter. Het is mogelijk om Jezus-beeldjes van de kerstkribbe in de kerk met een korte viering te zegenen:

Openingsliedlied
Gebed
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
A: en schenk ons uw heil.

Vervolgens leest een van de aanwezigen of de bedienaar zelf een tekst uit de heilige Schrift.

Broeders en zusters, luisteren wij naar de woorden van het heilig evangelie volgens Lucas
( Lc. 2, 1. 3a. 3c-7)
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en ging van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Toen zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Dan spreekt de bedienaar het zegeningsgebed uit, als hij priester of diaken is met uitgestrekte handen, anders met gevouwen handen.

God, heilige Vader,
uw liefde voor de mensen is zo groot
dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt,
die uit U geboren is voor alle tijden.
Wij bidden U:
zegen deze kerstkribbe
die vreugde zal brengen in het christelijk gezin.
Laat deze uitbeelding van het mysterie van de menswording
het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,
de hoop van kinderen doen herleven
en in allen de liefde doen toenemen.
Dat vragen wij U
door Jezus, uw veelgeliefde Zoon,
die ons door zijn dood en verrijzenis heeft verlost
en blijvend onze voorspreker is bij U.
A: Amen.

Indien de beeldjes tijdens een Eucharistieviering worden gezegend, wordt alleen het bovenstaande gebed uitgesproken, bijvoorbeeld na de opening van de Dienst.