Info & Advies

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
06 - 220 40 533

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent / Kerst 2018

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Samuel Gebedskring

Gebedskring

GebedOude steden werden vroeger door een muur omgeven ter bescherming van de bevolking tegen vijandigheden van buiten. Zo ook bidden wij met velen tezamen voor de jeugd van Nederland en België om hen middels een ‘muur van gebed’ te beschermen tegen zovele invloeden die hen van God afhouden. Wij bidden dat zij Gods Liefdevolle Aanwezigheid in hun leven mogen ervaren.

De Samuel medewerkers in de winkel bidden iedere maandag, dinsdag en donderdag samen om Gods leiding te vragen bij het werk en om te bidden voor speciale gebedsintenties die door mensen zijn gevraagd.  Bij alle Samuel activiteiten en besprekingen beginnen we met gezamenlijk gebed. Het gebed is voor ons een onmisbare bron van kracht en inspiratie. Het gebed is hét fundament onder ons werk.

De gebedsintentie voor de komende periode is:

“Goede Vader, wij maken ons zo vaak zorgen over ons leven en in het bijzonder over dat van onze kinderen. In deze periode vertrouwen wij onszelf en alle jeugd speciaal aan uw liefdevolle zorg toe. Help allen om tot rust te komen en naar uw stem te luisteren. Geef ons een zuiver hart zoals uw moeder Maria.
Wees gegroet Maria ... ”

Het gezamenlijke gebed heeft een ongekende kracht zoals Jezus zelf zegt:

“Vraagt en jullie zal gegeven worden;
zoekt en jullie zullen vinden;
klopt en er zal worden opengedaan”

(zie Matteus 7,7)

De kinderen en jongeren zijn u dankbaar voor de steun van uw gebed!

Gebed voor de jeugd

Goede God, U bent onze Schepper en Vader.
Ik dank U voor uw grote Liefde
die uitgaat naar alle mensen, zeker ook naar de jongeren.
Daarom, Vader in de hemel, wil ik met vele anderen
nu bidden voor de jeugd.
Gebed voor de jeugdU weet hoe moeilijk jonge mensen
het in deze tijd hebben op verschillende gebieden.
Satan, de tegenpartij, doet er alles aan
om de jeugd van Gods liefde af te houden
en probeert de jeugd in zijn macht te krijgen.
U alleen kent het leed, de verwondingen
en de moeilijkheden van de jonge mensen.
Ik vraag U, lieve God, met veel aandrang,
bescherm met uw Vaderlijke Liefde alle jonge mensen.

Bescherm in het bijzonder hen
die op dit moment in grote gevaren verkeren.
Plaats uw machtige hand als een muur
tussen hen en het gevaar.
Houd hun jonge lichamen en hun geest rein.
Laat de jonge mensen heel vaak
uw liefdevolle aanwezigheid ervaren.
Laat ze Jezus vinden en breng hen
tot een oprechte, persoonlijke en diepe liefde voor Hem.

Geef hun ook een groot geloof in uw barmhartigheid
zodat ze nooit ontmoedigd worden als ze zwak zijn geweest.
Geef hun, goede Vader, uw Heilige Geest,
opdat zij met blijdschap en volharding Jezus volgen
en in de wereld moedige getuigen van Hem zijn.
Vernieuw uw Kerk door het vurig geloof van haar jeugd.
Ik vraag U dit in naam van uw welbeminde Zoon,
Jezus, onze Heer, die met U leeft in de eenheid
met de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen.

Amen