Info & Advies

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
06 - 220 40 533

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent / Kerst 2018

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Thema Veertigdagentijd

Inleiding op de Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op de belangrijkste christelijke feestdag.

De kern van ons geloof

Veertigdagentijd (foto: Guilherme Jofili)Wat is de belangrijkste christelijke feestdag? Veel mensen zullen zeggen: dat is Kerstmis, want toen is Jezus geboren. Natuurlijk is Kerstmis een groot feest, wij vieren dat God als Mens op aarde is gekomen. Toch is niet het Kerstfeest maar Pasen het belangrijkste christelijke feest. Waarom? Omdat het de kern van ons geloof raakt. Die kern kun je samenvatten in één klein zinnetje: Jezus, de Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft! Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis. Dan zou zijn weg een doodlopende weg geweest zijn. Dit Verrijzenisgeloof is het hart en het unieke van ons christelijke geloof. Wij geloven in een Levende Heer. Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. Dit geldt niet alleen voor Christus zelf, maar voor iedereen die in Hem gelooft. Eens zullen wij allemaal verrijzen.

Tijd van voorbereiding

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn. Omdat het een tijd van inkeer is, wordt het Gloria (het Eer aan God) niet gezongen, net zoals trouwens in de adventstijd. De kleur in de liturgie is paars.

Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken als: geld, bezit, sport, werk, status e.d. Het is heel goed om daar in deze periode wat meer afstand van te nemen, om los te komen van materiele zaken en te zien wat er leeft in ons hart en wat ons van God afhoudt. Daar is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor, om God opnieuw een centrale plaats in ons leven te geven. Vasten, zelfbeheersing is van groot belang, ook maatschappelijk gezien. Hoeveel ellende ontstaat er niet als mensen bijvoorbeeld hun drift niet in toom kunnen houden! (Denk maar aan al die voorbeelden van zinloos geweld).

De Kerk spreekt over 'boete doen' waardoor we proberen te herstellen wat kapot is gegaan, net zoals de vissers hun netten boeten. (repareren). We worden in deze tijd in het bijzonder uitgenodigd om los te komen van het kwaad en vrij te worden om Gods liefde te kunnen ontvangen, om te bidden voor bekering en om ook meer aandacht te besteden aan het delen met andere mensen in nood.

Hernieuwing van de doopbeloften

Heel belangrijk in het leven van een christen is het doopsel. In zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus dat wij door onze doop, waardoor wij met Christus verbonden worden, ook met Hem worden begraven (Rom.6, 3-4). Hij wil daarmee zeggen dat met de doop iets geheel nieuws begint. De zonden worden vergeven en een nieuw leven in Christus wordt mogelijk gemaakt (Paulus zal hierbij vooral gedacht hebben aan volwassenen die zich lieten dopen en daardoor als het ware afstand namen van hun vroegere leven zonder God). Om die reden vond vroeger in de Veertigdagentijd de voorbereiding op het doopsel van mensen plaats die zich tot het christendom bekeerd hadden. Soms gebeurt dit nu nog als een volwassen persoon christen wil worden.

Het feit dat wij gedoopt zijn houdt niet in, dat wij nooit meer de fout in kunnen gaan, dat het kwaad geen vat meer op ons heeft. De beloften die onze ouders en peetouders voor ons gedaan hebben zijn van belang voor ons hele leven, ze zetten ons op de weg van gelovig mens-zijn. Het is dan ook goed om daar regelmatig aan herinnerd te worden zodat ons kinder geloof uit kan groeien tot een volwassen geloof. Dit gebeurt bij het Vormsel, wanneer wij voor het eerst als bewuste christenen onze doopbeloften zelf uitspreken. Het gebeurt ook jaarlijks tijdens de Paaswake waar wij de gelegenheid krijgen om deze doopbeloften te hernieuwen en ons geloof opnieuw te bevestigen.

Aswoensdag

AskruisjeDe Kerk vraagt ons om ons twee dagen in het jaar geheel of gedeeltelijk te onthouden van eten of drinken, om te vasten: De Aswoensdag, die het begin van de Veertigdagentijd vormt en de Goede Vrijdag, waarop wij het lijden en sterven van Jezus gedenken. Op Aswoensdag zegent de priester de as van verbrande palmtakken van het vorige jaar. Iedere kerkganger ontvangt een kruisje op het voorhoofd, dat gemaakt is met deze as. De ceremonie is bedoeld om de mensen tot boete en inkeer aan te sporen.

Tijdens het geven van het askruisje worden de woorden uitgesproken: 'Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren' of 'Bekeert u en gelooft in het evangelie'. De lezingen sluiten aan bij het thema van deze dag: terugkeer tot God (de profeet Joel), het besef van onze menselijke onvolmaaktheid (psalm 51) en de noodzaak om zich met God te verzoenen. (2 Korinthiers 5, 20-6, 2). Ook in het evangelie komen drie handelingen ter sprake die te maken hebben met boete en inkeer. Het gaat om gebed, vasten en geven (van geld) aan de armen. (Mt.6,1-6. 16-18).

Kinderen betrekken

Ook in deze tijd is het belangrijk de kinderen mee op weg te nemen naar het grote Paasfeest. Ook voor hen is het goed om te leren delen van hun overvloed en concreet eraan te werken je meer als christen in woord en daad te gedragen. De lezingen in deze tijd zijn een belangrijke inspiratie bron van woorden van leven om ons geloof te verdiepen.